Home » Expertblog » Autisme: je kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten

Autisme: je kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten

Een autismediagnose is heel ruim en bij ieder kind anders. Ja, er zijn algemene kenmerken die vaker voorkomen maar hoe en wanneer die zich uiten is dikwijls anders. Kindjes met autisme ervaren de wereld op een andere manier en er zijn bepaalde signalen die je kan herkennen dat je kindje autisme heeft. Sociale omgang, verbale en non-verbale communicatie, verbeeldingsvermogen en inlevingsvermogen verlopen dan ook moeilijk. 

Hoe ga je hier als ouder het best op in?

Vraagt je kind met autisme een specifieke handleiding of volg je gewoon je buikgevoel? Er bestaan heel veel, verschillende visies en methodieken rond opvoeding en opvoeden impliceert altijd verschillende factoren:

  • De ontwikkeling van je kind
  • De omgeving
  • De ontwikkeling van jezelf als ouder

We stimuleren een gedrag waar wij als ouder behoefte aan hebben

Als we ons tijdens het opvoeden richten op de ontwikkeling van een kind dan willen we die ontwikkeling stimuleren en ons kind leren om zich aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Vaak stimuleren we een gedrag of ontwikkeling waar we als ouder behoefte aan hebben. We verwachten iets omdat de maatschappij het zo voorschrijft.

Vanuit de holistische visie, is de ontwikkeling in eigen tempo en volgorde heel belangrijk. Dit is een bestaand, actueel verklaringsmodel dat ruimte laat voor het – o zo belangrijke – buikgevoel van jou als ouder, de omgeving en je eigen ontwikkeling. Want ja, ouder zijn is een groeiproces met vallen en opstaan. Een levenslange reis die niet perfect is, die niet perfect hoeft te zijn. Onze interesse in anderen ontstaat zeer vroeg.

Als piepkleine baby lach je al naar diegene die je liefhebben, verzorgen en eten geven. Dit is onze sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor het logisch nadenken, de cognitieve ontwikkeling, krijgen we wat meer tijd. Vaak (of hopelijk) is het pas als je naar school gaat dat je kunnen en kennen “gemeten” wordt.

Maar wat als jouw kindje zich niet zoals de voorgeschreven norm ontwikkelt?

Wat als de cognitieve ontwikkeling sneller ontwikkelt dan de sociaal-emotionele ontwikkeling? Moeten we het kind gaan overvragen bij een ontwikkelingsachterstand of geven we het de ruimte voor zijn eigen ontwikkeling. Het ontwikkelingsgericht opvoeden stelt geen verwachtingen conform de leeftijd van je kind.

“Kinderen worden niet vergeleken met leeftijdsgenoten maar gelauwerd om hun eigen ontwikkeling, in welke volgorde dan ook.”

Expert Natasja

Het vraagt veel van jou als ouder, en van het netwerk dat je ondersteunt, in de opvoeding. Jouw kind is normaal vanuit zijn eigen ontwikkeling. Jouw kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Misschien een eigen “handleiding”, maar daarom niet minder mooi of belangrijk.

Als je erin slaagt om je kind te accepteren vanuit zijn eigen zijn, met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen dan zal je erin slagen om je kind beter te begrijpen. Het zal jou en je kind helpen in het uitdagende verhaal dat we onze “ontwikkeling” noemen. Er staat nergens beschreven in welk tempo we onze kinderen lichamelijk en geestelijk moeten vormen.

Volg je buikgevoel

Ja, er bestaan schoolregels die dit tempo bepalen. Deze zijn echter niet relevant voor een al dan niet gelukkig leven. Ze zeggen niets, of toch zeker niet altijd, over de mogelijkheden van je kind met autisme als volwassene. Volg je buikgevoel, laat je ondersteunen om je te sterken en geloof in de kwaliteiten van je kind. Laat je kind toe om zich te mogen ontwikkelen op z’n eigen tempo en volgorde. Het zal je kind sterker maken en helpen om te blijven ontwikkelen en stappen te zetten in het opgroeien.

Geschreven door huisexpert kindercoach Natasja Mussche


Natasja Mussche kindercoach onder mama's

Natasja Mussche heeft een diploma orthopedagogie en heeft ervaring als begeleidster van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. De opleidingen over communicatie met baby’s, kinderen en jongeren die ze volgde hebben haar aan het denken gezet & geïnspireerd om aan de slag te gaan als zelfstandig kindercoach

Meer weten over NatasjaDeel deze post