Home » Zwanger » Postpartum » Verlofsystemen

Verlofsystemen

Home » Zwanger » Postpartum » Verlofsystemen

Verlofsystemen

Moederschapsrust, ouderschapsverlof, zorgkrediet, … Klik even door en ontdek op welke verlofsystemen je beroep kan doen wanneer je een baby’tje verwacht of een jong kindje hebt.

Moederschapsrust  •  Ouderschapsverlof  •  Zorgkrediet

Moederschapsrust

In België bedraagt Moederschapsrust normaal gezien vijftien weken. Deze vijftien weken kunnen opgesplitst worden in twee periodes. Het moederschapsverlof of de moederschapsrust bestaat enerzijds uit verlof voor de geboorte van jouw kindje, dit noemt men zwangerschapsverlof. Dit kan maximaal 6 weken zijn en is minstens 1 week verplicht. Anderzijds is er ook de periode na de geboorte, dit noemt men bevallingsverlof en duurt minimaal 9 weken. Deze 9 weken moet jij verplicht opnemen als mama.

Als jij zelfstandig bent dan is dit niet helemaal hetzelfde. Als zelfstandige heb je recht op 12 weken bevallingsrust. Ben jij bevallen van een meerling, dan zijn dit 13 weken. Als mama ben je verplicht om minimum 3 van deze weken op te nemen. Eén week voor jouw uitgerekende bevallingsdatum, en 2 weken nadat jij bevallen bent.

Ouderschapsverlof

Als jij als mama graag meer tijd met jouw kindje of kindjes wil doorbrengen dan kan dat. Je kan in dit geval ouderschapsverlof opnemen. Ook jouw partner kan ouderschapsverlof opnemen, jullie hebben hier beide recht op. Jullie dienen het ouderschapsverlof op te nemen voordat jullie kindje de leeftijd van 12 jaar heeft. Indien jouw kindje een handicap heeft gelden hiervoor andere regels.
Voor ieder kindje dat jullie hebben, heeft elke ouder recht op maximum 4 maanden ouderschapsverlof. Gedurende deze periode kan jij of je partner er voor kiezen om helemaal niet te werken en 4 maanden voltijds thuis te zijn, halftijds te werken gedurende 8 maanden, 4/5 gedurende 20 maanden of 9/10 gedurende 40 maanden. Er zijn dus verschillende opties. Elke ouder is vrij om een bepaalde optie te kiezen mist je aan de voorwaarden om hier recht op te hebben voldoet.

Zorgkrediet

Als mama kan je gebruik maken van een zorgkrediet. Dit is een krediet die jouw loopbaan deel- of voltijds doorbreekt omdat jij graag wil zorgen voor jouw kind. Dit kan enkel voor een kind van maximaal 12 jaar. Ieder personeelslid heeft recht op zorgkrediet als er recht is op een uitkering. Dit zorgkrediet wordt uitbetaald door het departement van Werk en Sociale Economie en dus niet door jouw werkgever. Een zorgkrediet is niet alleen van toepassing bij jouw kindje, je kan dit zorgkrediet ook opnemen voor een palliatieve zorg op te nemen.
Je dient het zorgkrediet steeds aan te vragen voor minimum 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Uiteraard zijn hier tal van uitzonderingen op, het is daarom belangrijk om naar jouw eigen situatie te kijken en op basis daarvan het gepaste zorgkrediet aan te vragen.
Verlofsystemen Ouders met kinderen

Welke verlofsystemen bestaan er voor ouders met jonge kinderen?

Heb je jobzekerheid? En je partner? Hoe vind je de balans tussen werk en privé als er een kind bij is?