Home » Momlife » Wat is dat nu eigenlijk, bewust ouderschap?

Wat is dat nu eigenlijk, bewust ouderschap?

Het is bijna een hype geworden: bewust ouderschap. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Wanneer ben je “bewust” ouder? Er zijn veel visies en strekkingen. Als je Aletha Solter  (founder van “aware parenting”) intikt in google, is er vanalles rond te vinden: hechtingsbevorderend en zonder straffen en belonen omgaan met je kind, emotieregulatie, verbindend spel,… Het is bijzonder waardevol en nodig dat het ingebed wordt in de omgang met onze kids.

Voor mij gaat het fundament van bewust ouderschap hierover:

1. Dat je als ouder voor jezelf zorgt (in de eerste plaats)

Dat je jezelf niet wegcijfert in functie van je kind. Dat je niet overcompenseert wat je zelf niet kreeg en daardoor jezelf verliest in je ouder-rol. Ik citeer even Carl Jung:

“De zwaarste last op de schouders van een kind, is het niet geleefde leven van een moeder.”

Velen zijn bereid ‘om te sterven’ voor hun kind. Maar ben je ook bereid om volop te leven? Ben je je bewust van je eigen behoeftes, verlangens, dromen? En geef je die voldoende aandacht? Of schuif je het steeds maar voorop, naar later, als de kinderen groot zijn?

2. Dat je innerlijk in beweging komt

Onze kinderen raken gevoelige snaren en brengen dingen naar boven waarvan we ons niet bewust waren dat ze er zaten. We worden geconfronteerd met pijnen, kwetsuren, trauma’s uit onze eigen kindertijd en dat doet alarmbellen afgaan, maakt dat we ongeduldig worden, plots staan te schreeuwen, geen blijf weten met onszelf of met de handen in ons haar zitten over hoe we moeten omgaan met ons kind.

En dan popt het ‘je moet mild zijn voor jezelf’ op. Want ja, het is lastig, en zoeken en veel. En ook helemaal ok als je af en toe eens de mist in gaat.

Experte Hade

Een bewuste ouder is voor mij, een ouder die zich niet wegsteekt achter ‘ik mag mild zijn voor mezelf’ maar start met zelfreflectie en onderzoekt welke triggers er welke stukken raken. En daar, al dan niet met ondersteuning van een coach/therapeut, mee in beweging komt. Als bewuste ouder doe je met andere woorden inspanningen om binnen de mate van het mogelijke, te voorkomen dat je je eigen pijnen doorgeeft aan je kinderen.

3. Be the change you want to see

Het is makkelijk om met de vinger te wijzen, waarom de dingen lastig zijn of niet lopen zoals je het wenst. Je kan het op de maatschappij steken. Of op je ‘village’ die er misschien niet is. Of op je eigen opvoeding. Of op je werkgever die niet mee wil denken in je work/life balans.

Probeer het eens: wijs eens met de vinger. Je zal merken dat er dan 3 vingers naar jezelf wijzen… Be the change you want to see dus. Voel je geen slachtoffer van, maar neem eigenaarschap. Er is vaak veel meer mogelijk dan we denken, als we voorbij onze overtuigingen en angsten durven piepen.

Je kan nog zo bewust proberen omgaan met de emoties van je eigen kind. Of opkomen voor zijn of haar grenzen. Of proberen zorgen voor een veilige hechting. Maar wat als je eerst contact zou proberen maken met je eigen gevoelswereld? En zelf leert nee zeggen, in plaats van te pleasen? En je eigen innerlijke onveiligheid in verband met hechting aan te pakken?

Ook in je relatie(s) heb je voor te leven. Hoe jij en je partner omgaan met elkaar, dat is wat je kinderen als norm gaan nemen voor een liefdesrelatie. Zijn jullie gelijkwaardige partners? Of ben je soms eerder een moeder voor je partner Gunnen jullie elkaar zaken? Spreken jullie een verbindende taal?…

Experte Hade

4. Zoeken naar wat klopt voor je gezin

Ik heb al vrouwen ondersteund die er onder doorgaan door samen te slapen met hun kind of door hun kind zo weinig mogelijk in een opvang te laten, ‘omdat dat zo hoort’ als je natuurlijk of bewust ouderschap wil ‘toepassen’. Ook zie ik in mijn omgeving, ouders die hun kinderen opvoeden, zoals zij opgevoed zijn, omdat dat gekend is en vanuit de idee ‘we zijn toch ook goed groot geworden’.

Bewust ouderschap is zoeken naar wat klopt en de bereidheid om dat bij te sturen als het niet meer klopt. Niet per sé dingen doen omdat een ander dat doet, maar omdat het bijdraagt in verbinding en welzijn binnen jullie gezin. En dat is voor iedereen heel specifiek en persoonlijk.

Experte Hade

Steeds met het volgende in je achterhoofd: hoe zou ik graag hebben dat mijn kind het het leven staat? Hoe zou ik graag hebben dat mijn kind omgaat met anderen? Welke relatie wil ik graag hebben/behouden met mijn kinderen? En is wat ik nu doe of zeg, daar een voorbeeld voor of iets wat daar in bijdraagt?


Bewust ouderschap gaat voor mij dus over bewust zijn, voelen, doen, denken en verbinden. Over voorleven wat je voor je kind wenst. Over innerlijk in beweging komen. Over (mee)groeien met je kind, als persoon, als mens. En in dat proces, niet bang te zijn, om even de diepte in te gaan.

Geschreven door spiegelcoach & bewustzijnsgids Hade Cools

Hade cools experte momfidence onder mama's

Hade Cools is al meer dan 10 jaar bezig met persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling. Ze leeft ‘bewust ouderschap’ en ondersteunt als spiegelcoach en bewust zijns-gids andere vrouwen met haar DRAAGjeKRACHT groeitraject (1/1 en in groep), LIVE dagen en als kindertolk.

Meer weten over HadeDeel deze post