Home » Expertblog » Hoe kan ik mama zijn en tegelijk nog professioneel actief zijn?

Hoe kan ik mama zijn en tegelijk nog professioneel actief zijn?

Het combineren van het moederschap met een actieve loopbaan blijkt voor veel ouders niet evident te zijn. Mama’s vertellen vaak dat ze het gevoel hebben het op geen enkel ‘front’ goed te kunnen doen. Zo zijn jonge ouders op het werk soms minder geconcentreerd door aanslepend slaapgebrek en worden ze regelmatiger met vervelende agendaproblemen geconfronteerd wanneer hun kind onverwacht ziek is. Tegelijk zit hun hoofd na een drukke werkdag soms nog zo vol dat ze niet meer met volle aandacht naar de na-school-verhalen van hun kinderen kunnen luisteren of het geduld niet meer hebben om hun huiswerk rustig te begeleiden.

Moet ik kiezen tussen het ouderschap of mijn carrière?

Ouders hebben dan ook vaak het gevoel een keuze te moeten maken tussen het ouderschap en hun carrière. En deze keuze kan volgens mij zeker bij jonge kinderen soms wat verlichting brengen: door bewust (gedurende een paar jaren) een focus te kiezen en hierover afspraken met je partner te maken kan de druk wel wat van de ketel gehaald worden. We willen vaak te veel tegelijk en bewust keuzes maken kan rust & focus brengen.

Tegelijk ben ik geen grote voorstander om dit te lang te doen wanneer je dit zelf eerder als een verplichting dan als een bewuste keuze ervaart. De rol die werk, ouderschap, hobby’s, vrienden, … in iemands zijn leven spelen en de aandacht & tijd die mensen hieraan willen spenderen, verschilt immers van mens tot mens.

“Is werk ook één van je belangrijke energiegevers, dan is het niet zo verstandig om je identiteit gedurende te lange tijd te beperken tot de pure ouderrol.”

Experte Tine

Zet jezelf in het midden

Vroeg of laat komt er meestal ook wel een dag waarop de ouderrol terug wat meer op de achtergrond komt en dan is het belangrijk dat er nog voldoende andere rollen (werk, hobby’s etc.) zijn die je kunnen voeden. Ik geef mijn cliënten in de praktijk vaak de oefening om op een blad papier zichzelf in het midden te zetten en dan alle rollen die ze moeten, maar zeker ook willen, opnemen er rond. Met de vraag om voor elke rol na te denken over hoe ze deze rol willen opnemen en in welke mate ze daarin vandaag al slagen. Als dat nog niet het geval is, dan brainstormen ze samen over wat een eerste zinvolle kleine stap in die richting zou kunnen zijn.

Reflecteer jij ook even mee?

  • Hoe belangrijk is je werk en je gezinsleven voor jou?
  • Laat jouw werkrol je toe het ouderschap op te nemen op de manier die jij wenst?
  • Ben je naast de zorgende ouder ook de partner, de collega of vriend(in) die je zou willen zijn?
  • Krijgen rollen verbonden aan je hobby’s (vb. creatief bezig zijn, lezen, sporten, …) de nodige aandacht?  
  • Welke rollen doen je batterijen vooral opladen en besteed je hier de nodige tijd én aandacht aan?

Een gezond evenwicht bewaren tussen het ouderschap en je loopbaan

Vind je het niet zo gemakkelijk om een gezond evenwicht tussen ouderschap en loopbaan te bewaren, ga dan zeker aan de slag met onderstaande tips:

Als de zorg voor je kinderen veel vraagt, dan kan het interessant zijn om (tijdelijk) een job te doen die een beroep doet op je reeds verworven competenties zonder je te veel te moeten stretchen. Woelige en intensieve periodes thuis vragen immers vaak om wat meer comfort in een vertrouwde werkomgeving.

Vandaag de dag kijken de meeste werkgever op een meer flexibele manier naar de combi werk-privé dan vroeger. Heb je het moeilijk om alle ballen in de lucht te houden, bespreek dit dan samen met je leidinggevende of iemand van de personeelsdienst en bekijk wat mogelijk is in jouw organisatie. Er zijn ook meer en meer wettelijke mogelijkheden om de combi van werk en gezin te faciliteren (denk o.a. aan de recent ingevoerde 4-dagen werkweek.)

Vergeet ook niet dat als je iets doet wat je écht graag doet, je bergen kan verzetten. Wat verklaart waarom sommige ‘bezige bijen ‘er wel in slagen om een drukke job goed met een gezinsleven te combineren. Wat doe jij écht graag, brengt je in flow en voelt daarom minder tot niet aan als werken?

En vooral: durf hulp te vragen aan je eigen ouders, vrienden, familie of buren. Remember, it takes a village to raise a child!

Een laatste tip

Geraak je er zelf niet alleen uit, weet dan dat iedereen die reeds zeven jaar gewerkt heeft via de loopbaancheques van de Vlaamse Overheid om de zes jaar recht heeft om op een financieel zeer laagdrempelige manier (40 euro voor 4 uur begeleiding) ook externe professionele ondersteuning bij loopbaanvragen te krijgen. Meer info via VDAB.

Geschreven door Tine Callebaut, experte loopbaancoach en stress- & burn-out coach


Tine Callebaut, psychologe, expert


Tine is hoogstwaarschijnlijk één van de weinige bedrijfspsychologen die een passie voor HR & mensen combineert met een grote liefde voor woord & vormgeving. Individuen en bedrijven kunnen bij haar en in haar ont-haast-praktijk Unicorn your Life terecht in hun zoektocht naar de meest authentieke, energieke en betekenisvolle versie van zichzelf. Centraal in haar aanbod staat het werken rond de thema’s talent- en vitaliteitsmanagement.

Meer weten over TineDeel deze post