Home » Zwanger! » Meer dan €1000 ontvangen, nog voor de bevalling? Yes please!

Meer dan €1000 ontvangen, nog voor de bevalling? Yes please!

Alles over het startbedrag

Het Startbedrag bij geboorte is een belangrijk duwtje in de rug. Je kan het geld gebruiken voor alles wat je kindje nodig heeft. Werk je er de kinderkamer mee af, vul je er de pamperrekening mee aan of koop je er liever kinderkleren mee? Aan jou de keuze. Je krijgt het Startbedrag ten vroegste twee maanden voor de geboorte.

Uiteraard is het Startbedrag er ook bij adoptie. Dan ontvang je je Startbedrag snel nadat het kindje in je gezin arriveerde. Aanvragen kan natuurlijk vroeger!

Alles over het Startbedrag

Hoeveel ontvang ik precies?

Het bedrag hangt af van de regio waarin je woont/werkt en het moment waarop je dit ontvangt. Het bedrag wordt namelijk regelmatig geïndexeerd. Momenteel bedraagt het ongeveer € 1.190 in Vlaanderen.

De exacte bedragen vind je hier

Geboortepremie? Kraamgeld? Startbedrag?

Deze drie termen betekenen hetzelfde: het bedrag dat je uitbetaald krijgt ten vroegste twee maanden voor de geboorte van je kindje. Het toeval wil dat onze drie gewesten een ander woord gebruiken.

  • In Vlaanderen spreekt men over het ‘Startbedrag’.
  • In Wallonië wordt de term ‘geboortepremie’ (prime de naissance) gebruikt.
  • In Brussel is ‘kraamgeld’ (allocation de naissance) de officiële term.

De drie termen betekenen dus hetzelfde, hoewel ze een ander bedrag benoemen. Ingewikkeld? Infino zet alles graag eens op een rijtje… Vertel mij meer!

Hoe kan ik dit aanvragen?

Tot voor kort was de uitbetaler van het Groeipakket (vroeger: kinderbijslagfonds) gekoppeld aan je werkgever, nu kun je dit zelf kiezen. Bij Infino duurt de aanvraag amper twee minuten. Ze staan garant voor een vlotte opvolging en de stipte uitbetaling van je Startbedrag en Groeipakket. Bovendien kun je altijd bij een vaste expert terecht.


groeipakket infino

Infino, uitbetalingsactor (het vroege kinderbijslagfonds) heet jullie welkom. En met ‘jullie’ bedoelen we natuurlijk in de eerste plaats jouw kind of kinderen. Wat ons elke dag opnieuw motiveert: elk kind, zonder onderscheid, helpen groeien in het leven en in de samenleving. Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk jullie, de ouders, een steuntje in de rug geven. Met een vlotte en stipte uitbetaling van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslag) en andere toelagen, maar ook met onze jarenlange expertise en onze levenservaring.Deel deze post