Home » Zwanger! » Coronavirus en zwanger, wat zijn de risico’s?

Coronavirus en zwanger, wat zijn de risico’s?

Geschreven door mama-expert Sonia Pypaert

Wij vroegen aan mama-expert Sonia Pypaert om voor ons te antwoorden op de 9 meest gestelde vragen van zwangere vrouwen rond zwangerschap en bevalling in tijden van de corona-pandemie.

Zwanger in tijden van corona

Zwangere vrouwen zitten momenteel met heel veel vragen over hun zwangerschap en bevalling. Wat gaat er in je om nu je zwanger bent tijdens de coronacrisis en wat doe je met dat kleine stemmetje in je achterhoofd dat zegt: “in het slechtste geval moet ik alleen bevallen”.

Op dit moment verlaten ouders de kraamkliniek sneller dan normaal – indien medisch mogelijk zelfs al na één nacht. En dit uit angst voor het coronavirus, ze zijn liever thuis dan in een ziekenhuis. De vraag naar thuisbevallingen neemt ook aanzienlijk toe.

De negen meest gestelde vragen

1. Lopen zwangere vrouwen meer risico op het virus?

Uit de recentste update van de procedures voor ziekenhuizen en artsen van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid, blijkt dat zwangere vrouwen en baby’s jonger dan zes maanden niet langer een risicogroep vormen voor het virus. Dit in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd.

2. Wat moet je doen als je klachten hebt van het coronavirus?

Wat doe je als je zwanger bent en je vertoont de volgende symptomen: koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid. 

Het is allereerst noodzakelijk dat je bij het ontstaan van milde tot ernstige symptomen van luchtweginfectie meteen telefonisch contact opneemt met de huisarts. Het is niet meteen noodzakelijk om over te gaan op een ziekenhuisopname voor zwangere vrouwen met milde symptomen. Volg je toestand wel goed op met de huisarts en blijf thuis in quarantaine.

3. Is een zwangere vrouw ernstiger ziek van het coronavirus?

Momenteel zijn er geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor besmetting met het coronavirus of voor de gevolgen van een eventuele infectie. Als we kijken naar de ernstig zieke patiënten in de ziekenhuizen, dan zijn dat erg weinig zwangere vrouwen en ook weinig vrouwen in de leeftijdscategorie waarin men zwanger wordt.

Er zijn ook geen wetenschappelijke aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap over kan gedragen worden moeder op kind of een negatieve invloed heeft op het kind tijdens de zwangerschap.

4. Kan ik het coronavirus overdragen op mijn ongeboren baby?

Er zijn momenteel te weinig elementen om te weten of het coronavirus kan overgedragen worden van moeder op foetus tijdens de zwangerschap . En eveneens om de mogelijke effecten te bepalen op de foetus. Zwangere vrouwen moeten wel de gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus. En om onmiddellijk een arts te raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.

5. Binnenkort moet ik bevallen, wat als er geen bedden vrij zijn?

Onder eender welke omstandigheid worden zwangere vrouwen strikt opgevolgd, zegt de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG). Men zal nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Je verblijf verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis dus vraag dit zeker na bij je gynaecoloog.

6. Mag mijn partner nog bij mijn bevalling aanwezig zijn?

Natuurlijk, je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn, dat staat vast. Het verdere verloop van jullie verblijf hangt echter af van het ziekenhuis waar je bevalt. Sommige ziekenhuizen zullen je de keuze geven: ofwel blijft je partner slapen en blijf hij of zij permanent in de kamer, ofwel gaat je partner naar huis, maar mag hij/zij niet meer op bezoek komen tot je naar huis gaat. Andere ziekenhuizen zijn hier soepel in. Neem contact op met de materniteitsafdeling voor een update van de laatste regels.

7. Hoe zit het nu met de controles en echo’s?

Sinds augustus 2020 gaan controles en echo’s opnieuw door zoals gewoonlijk. Of je partner aanwezig mag zijn tijdens deze controles, hangt ook opnieuw af van ziekenhuis tot ziekenhuis.
Natuurlijk kan dit steeds afwijken indien het aantal gevallen van corona in jouw woonplaats opnieuw zou stijgen. Je behandelende arts of gynaecoloog zal jou in geval hiervan zeker op de hoogte brengen.
Het is mogelijk dat jouw ziekenhuis, uit veiligheidsoverwegingen, ervoor kiest om bepaalde consultaties telefonisch te laten doorgaan.

8. Mag ik borstvoeding geven als ik besmet ben met het coronavirus?

De VVOG raadt aan dat je best overloopt met de arts van de instelling waar je wenst te bevallen, of met je gynaecoloog of vroedvrouw of je borstvoeding kan geven tijdens je besmetting. Er is alleszins nog geen aanwijzing dat het coronavirus via moedermelk wordt overgedragen. Tenzij je ernstig ziek bent, blijft borstvoeding dan ook mogelijk en zelfs aan te raden. De voordelen van borstvoeding zijn volgens het VVOG belangrijker dan de mogelijke risico’s van een overdracht van het virus. Ben je nog besmet, was dan zeker je handen grondig voor je je baby, afkolfmachine of flesjes aanraakt. Draag ook een mondmasker tijdens het voeden, en volg de instructies voor het correct reinigen van de kolfmachine na elk gebruik. Voel je je niet zeker of ben je ernstig ziek, dan kan je overwegen om iemand te vragen afgekolfde melk toe te dienen. Lees nog meer over borstvoeding tijdens corona in een blog van mama-experte Sonia Pypaert.

9. Mogen mijn familie en vrienden op kraambezoek komen?

In vele ziekenhuizen is kraambezoek opnieuw toegelaten maar ga hier voorzichtig mee om, veiligheid boven nieuwsgierigheid.
Respecteer de regels van de overheid in zake het aantal toegelaten personen in je bubbel en vraag familie of vrienden weg te blijven indien ze zich ziek voelen.

Jij, je baby en ook het medisch personeel zijn kwetsbaar.

Geniet van de rustige tijd samen met je baby en partner zodat je aan mekaar kunt wennen. Een win/win voor de verbondenheid met je baby. Ik wens je alvast een fantastische start toe als nieuwe ouders.

-Sonia Pypaert

Gebruikte bronnen: vrt.be – vragen aan Marc Van Ranst / www.opgroeien.be / www.unicef.be


Hartelijk dank aan expert Sonia Pypaert voor jouw advies! Ook jouw expertise delen op onze blog? Dat kan. Stuur een mailtje naar info@ondermamas.be en wie weet featuren we jouw ervaring op www.ondermamas.beDeel deze post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>