Home » Zwanger! » Coronavirus en zwanger, wat zijn de risico’s?

Coronavirus en zwanger, wat zijn de risico’s?

Zwangere vrouwen zitten met heel veel vragen over hun zwangerschap en bevalling, en zeker in tijden van het coronavirus. Vrouwen ontvangen nu veel minder bezoek in het ziekenhuis en de vraag om thuis te bevallen is deze periode ook aanzienlijk toegenomen.

Is het coronavaccin veilig voor zwangere vrouwen en de baby?

Veel zwangere vrouwen of vrouwen met kinderwens hebben zich de voorbije 2 jaar zorgen gemaakt over corona-infecties net voor, tijdens of kort na de bevalling. We weten intussen dat vaccinatie met het Pfizer of Moderna-vaccin zeer veilig is voor zwangere vrouwen en dat het vaccin zelf geen nadeel heeft voor de baby. Gelukkig is de overgrote meerderheid van de vrouwen die nu zwanger zijn volledig gevaccineerd. 

Wat als ik corona oploop tijdens de zwangerschap?

Gevaccineerd

Ook al ben je gevaccineerd, toch kan je nog steeds een corona-infectie oplopen, maar meestal kent die een mild verloop, met hoest, spierpijn, koorts en grieperig gevoel en vermoeidheid gedurende enkele dagen. Deze milde infecties hebben weinig tot geen invloed op de baby in je buik. 

Niet-gevaccineerd

Bij zwangere vrouwen die niet gevaccineerd zijn verloopt een corona-infectie vaak ernstiger met hoger risico op opname in het ziekenhuis en zelfs op intensieve zorgen. Dat komt omdat zwangere vrouwen door hun groeiende buik een kleinere longcapaciteit hebben en dus sneller in zuurstofnood komen en beademing nodig hebben. Soms is het nodig de baby vroeger geboren te laten worden (via keizersnede) zodat de druk op de longen weer afneemt. 

Is er meer kans op een miskraam?

Corona-infecties tijdens de zwangerschap geven geen verhoogd risico op miskraam of op aangeboren afwijkingen bij kindjes en worden ook maar zelden tijdens de zwangerschap doorgegeven van mama naar baby. Als de mama zwaar ziek is en vroegtijdig moet bevallen, kan de baby wel problemen hebben door prematuriteit

In zeer zeldzame gevallen ontstaan er door het coronavirus bloedklonters in de placenta of treedt een ernstige placenta-ontsteking op die tot zuurstofgebrek bij de baby leidt. 

Wat moet je doen als je klachten hebt van het coronavirus?

Wat doe je als je zwanger bent en je vertoont de volgende symptomen: koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid. 

Het is allereerst noodzakelijk dat je bij het ontstaan van milde tot ernstige symptomen van luchtweginfectie telefonisch contact opneemt met de huisarts. Het is niet meteen noodzakelijk om over te gaan op een ziekenhuisopname voor zwangere vrouwen met milde symptomen. Volg je toestand wel goed op met de huisarts en blijf thuis in quarantaine. Ben je meer dan 24 weken zwanger en niet gevaccineerd of wel gevaccineerd maar met symptomen, contacteer dan zeker je behandelend  gynaecoloog. Die zal nagaan of een extra prenatale controle nodig is.

Mogen mijn familie en vrienden op kraambezoek komen?

In vele ziekenhuizen is kraambezoek opnieuw toegelaten maar ga hier voorzichtig mee om, veiligheid boven nieuwsgierigheid. Respecteer de regels in zake het aantal toegelaten personen en vraag familie of vrienden weg te blijven indien ze zich ziek voelen. Jij, je baby en ook het medisch personeel zijn kwetsbaar.

Geniet van de rustige tijd samen met je baby en partner zodat je aan mekaar kunt wennen. Een win/win voor de verbondenheid met je baby en de borstvoeding!

Geschreven door Dr. Verbeken Kathleen, gynaecoloog, die behoort tot het team fysiek welzijn van Mom+Deel deze post