Home » Expertblog » Hoe zorg je ervoor dat je kind zelfverzekerd opgroeit?  

Hoe zorg je ervoor dat je kind zelfverzekerd opgroeit?  

Een gevoel van zelfvertrouwen maakt je kind sterker. Hij durft makkelijker nieuwe uitdagingen aangaan en fouten maken. Een zelfzeker kind legt vlotter contacten en maakt sneller vriendjes.

“Zelfvertrouwen is het geloof in jezelf om iets te kunnen. Een portie zelfvertrouwen maakt het leven een stuk makkelijker, het zorgt voor een positiever zelfbeeld. Dit zorgt er dan weer voor dat je beter in je vel zit.”

Experte Natasja

Bij de geboorte krijgen we geen zelfvertrouwen mee

Een positief ontwikkeld zelfbeeld is een essentieel onderdeel van het opgroeien. Bij onze geboorte krijgen we echter geen portie zelfvertrouwen mee, de aanleg om zelfvertrouwen te ontwikkelen is wel aangeboren. Jouw kindje kan dus van nature onzeker zijn… De evolutie van ons zelfvertrouwen loopt niet in een rechte lijn, het gaat gepaard met vallen en opstaan. En het wordt gevormd door twee cruciale elementen: het gedrag (de vaardigheid) en het mentale (de attitude).

Hoe zorg je ervoor dat je kind sterk en zelfverzekerd opgroeit?  

Dit gebeurt reeds van bij de geboorte, je zelfvertrouwen ontwikkelt zich in interactie met je omgeving. Het hangt af van de veiligheid die je ervaart, of er wordt ingegaan op je behoeftes, hechting,… Het àllerbelangrijkste is en blijft het geven van liefde en aandacht aan je kindje, vertrouwen geven en aanmoedigen om zelfstandig te zijn. Als je kindje begint te kruipen start hij met het verkennen van de wereld en de eerste stapjes en woordjes zijn het begin van je baby’s onafhankelijkheid.

Fysieke vaardigheden

Het opbouwen van zelfvertrouwen via de fysieke vaardigheden is zeer belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Nieuwe ervaringen zorgen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden, een belangrijke stap in de psychologische ontwikkeling van je kleintje. Rond de leeftijd van 1 jaar groeit het bewustzijn van de scheiding tussen zichzelf en de verzorger want de fysieke afstand wordt dan letterlijk groter (je baby kruipt en/of stapt).

Het ontwikkelen van zelfvertrouwen is een proces dat je hele leven duurt. Als ouder kan je je kindje een mooie start geven voor een zelfverzekerd leven. Jij speelt immers een grote rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kleine ontdekker.

Hoe zorg je voor meer zelfvertrouwen?

Maar hoe doe je dat nu juist? Hier alvast enkele tips:

 • Toon je onvoorwaardelijke liefde! Emotionele warmte is belangrijk voor ieders eigenwaarde, dus ook voor je kind. Overlaadt je kleintje dus met knuffels en vertel hem hoe graag je hem ziet.
 • Geef individuele aandacht.
 • Zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving.
 • Een duidelijke routine zal ervoor zorgen dat je kind beter kan omgaan met onzekere emoties.
 • Positief aanmoedigen! Laat je kind dingen proberen. Fouten maken mag, dit hoort bij het opgroeien.
 • Geef het goede voorbeeld, je kind is zelfverzekerder als jij dat ook bent 😉

Je kind kopieert jouw gedrag

Kinderen zien in de eerste fase van hun leven vooral hun ouders en kopiëren hun gedrag.

 • Luister naar je kind, geef hem liefde en waardering wanneer hij dit nodig heeft. Het stimuleert de persoonlijkheidsontwikkeling en het gevoel van eigenwaarde.
 • Het is dan ook heel belangrijk om de behoeftes en frustraties te horen en te voelen. Dit zal ervoor zorgen dat je kindje nieuwe dingen uitprobeert en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase.
 • Erken de angsten van je kind en toon begrip. Ga samen op zoek naar een oplossing.
 • Door grenzen te stellen help je jouw kindje met grenzen voor zichzelf te stellen. Structuur en voorspelbaarheid zijn noodzakelijke ingrediënten van de opvoeding.

Je kindje ervaart een gevoel van zekerheid als hij weet waar hij aan toe is, wat wel en niet mag. Wees geduldig. Als hij steeds dezelfde fouten maakt, betekent dit niet dat hij niet leert. Integendeel!

“We vinden het allemaal fijn om te horen als we iets goed doen. Loof de inspanning, niet de prestatie.  Zelfs al iets niet lukt… Je kind zal een trots gevoel ervaren en dat wordt opnieuw een stimulans om nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

Experte Natasja

Complimentjes zijn belangrijk, maar overdrijf niet

 • Grenzen geven en consequent zijn, is dus heel belangrijk. Maar, ook tegendraads zijn mag! Dit betekent dat je kind zijn eigen mening uit.
 • Stem je verwachtingen af op je kindje zijn ontwikkelingsniveau en vergelijk hem niet met andere kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo!
 • Als je kind iets fout doet, corrigeer dan het gedrag en richt je niet op hem als persoon.

Je kind leert zo dat je oordeel gekoppeld is aan zijn gedrag en niet aan hem als persoon.

Vaak zijn we geneigd om te focussen op wat niet goed gaat, maar kijk eens naar wat allemaal wel goed gaat, de dagdagelijkse dingen. Probeer ook de zelfstandigheid van je kind te stimuleren en laat je kindje merken dat je vertrouwen hebt, jij gelooft erin dat hij iets kan leren, ook al kost het wat meer moeite. Door je kind los te laten geef je meer ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Zelf proberen is ervaringsgericht leren, dit zorgt voor meer succeservaringen.

En tot slot… Weg met perfectionisme! Julie hoeven het als ouders niet alleen te doen. Ons fundament wordt gebouwd tijdens de eerste levensjaren, maar je kind blijft zijn hele leven lang groeien, ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen.

Geschreven door huisexpert kindercoach Natasja Mussche


Natasja Mussche kindercoach onder mama's

Natasja Mussche heeft een diploma orthopedagogie en heeft ervaring als begeleidster van kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. De opleidingen over communicatie met baby’s, kinderen en jongeren die ze volgde hebben haar aan het denken gezet & geïnspireerd om aan de slag te gaan als zelfstandig kindercoach

Meer weten over NatasjaDeel deze post