Home » Zwanger! » Wanneer heeft een voedingssupplement een positief effect op je lichaam?

Wanneer heeft een voedingssupplement een positief effect op je lichaam?

De markt voor voedingssupplementen is zeer groot. Er bestaan veel producten en het kan moeilijk zijn de juiste keuze te maken. Eén selectiecriterium is de doeltreffendheid van het product. Dit hangt af van de biologische beschikbaarheid van de nutriënten in het product, zoals je hieronder kan lezen.

Wat is bio beschikbaarheid?

Samenstelling van een voedingssupplement

Een voedingssupplement is een verzameling voedingsstoffen: mineralen, vitaminen, planten en actieve bestanddelen met een nutritioneel doel. Mineralen en vitaminen bestaan in verschillende vormen die in meer of mindere mate door het lichaam kunnen worden opgenomen. Wil een product effectief zijn, dan moeten de bestanddelen van de voedingsstoffen de bloedbaan kunnen bereiken om door het lichaam te worden verspreid. De biologische beschikbaarheid is dus de effectieve hoeveelheid van een verbinding in het bloed.

Vergelijking van twee nutriënten met lage/hoge biologische beschikbaarheid

Er was eens in België …

Omdat we in het vlakke land wonen, kennen we allemaal de nood aan aardappelen. Het uiteindelijke doel is om gewoon aardappelen te eten. Maar deze schijnbaar onschuldige actie is niet zo eenvoudig! Allereerst moet je de aardappelvariëteit kiezen: Bintje, Ratte, Charlotte, Belle de Fontenay,… In werkelijkheid hangt deze keuze hoe je je aardappel wil gebruiken: frieten, gebakken aardappelen, chips, koude salade,… Voor de bio beschikbaarheid is er niet veel verschil. Er zijn veel merken waaruit je kan kiezen, maar je uiteindelijke beslissing hangt af van de vraag of je op zoek bent naar een voedingssupplement met “praatjes” of een wetenschappelijk onderbouwd, effectief product. Bio beschikbaarheid is immers meer dan alleen een kwestie van effectiviteit!

Geval van verminderde absorptie

Als actieve bestanddelen, zoals mineralen en vitaminen, niet gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen, betekent dit dat een groot deel van de inname door het lichaam via de urine zal worden uitgescheiden. Het grootste deel van wat wordt ingenomen, gaat alleen maar door het lichaam zonder dat het enig nut heeft. Dit komt omdat de ingenomen voedingsstoffen in deze vorm niet direct bruikbaar zijn voor het lichaam. In sommige gevallen zal het lichaam omzettingsmechanismen opzetten om de voedingsstoffen bruikbaar te maken, maar dit kost tijd en energie, en het resultaat is miniem. Het voedingssupplement is niet erg effectief.

Geval van geoptimaliseerde absorptie

De tweede mogelijkheid is om bij het ontwerpen van het product de meest bio beschikbare vormen van elk mineraal en elke vitamine te kiezen. Op die manier kunnen de voedingsstoffen direct door het lichaam worden gebruikt, zonder dat verdere omzetting nodig is. De voordelen zullen meer uitgesproken zijn op het lichaam, aangezien er een effectieve passage zal zijn in de bloedstroom in plaats van in de urine. Het voedingssupplement is effectief.

voedingsupplementen zwangerschap onder mama's

Een hoog gehalte is niet noodzakelijk een garantie voor kwaliteit

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de termen “gehalte” en “biologische beschikbaarheid”. Het gehalte is de hoeveelheid van een nutriënt in een dagelijkse portie (1 tablet, 1 capsule, …). Zoals hierboven vermeld, is bio beschikbaarheid de hoeveelheid die daadwerkelijk in de bloedbaan terechtkomt.

Als het gehalte hoog is, maar de biologische beschikbaarheid laag, wordt een grote hoeveelheid van de voedingsstof opgenomen, maar gaat het grootste deel ervan terug in de urine. Dus ook al lijken de op het etiket aangegeven hoeveelheden op het eerste zicht hoog, slechts een klein deel bereikt daadwerkelijk het lichaam als gevolg van een lage biologische beschikbaarheid: de voordelen zijn miniem.

Anderzijds, als het gehalte matig is, maar de biologische beschikbaarheid ditmaal hoog, zal het grootste deel van wat is ingenomen, de bloedbaan bereiken. Het verschil tussen de op de verpakking vermelde hoeveelheid en de werkelijk door uw lichaam gebruikte hoeveelheid is dus zeer klein: de voordelen zijn groot.

voedingsupplementen zwangerschap onder mama's

Samenvatting

Bio beschikbaarheid is een term die op het eerste gezicht vrij ingewikkeld lijkt. Het is echter niets meer of minder dan een indicator voor de doeltreffendheid en de kwaliteit van een voedingssupplement. Voedingsstoffen met een lage biologische beschikbaarheid zullen voornamelijk via de urine worden uitgescheiden. Opdat het voedingssupplement een echt effect op het lichaam zou hebben, moet worden gekozen voor vormen van mineralen en vitaminen met een hoge biologische beschikbaarheid: op die manier kunnen deze voedingsstoffen de bloedbaan bereiken en zullen hun voordelen voor het lichaam reëel zijn.

In samenwerking met She+Deel deze post