Home » Peuter » Hoe hou je jezelf overeind als vrouw en als peutermama

Hoe hou je jezelf overeind als vrouw en als peutermama

Baby’tjes slapen nog heel veel en dit zorgt ervoor dat je als mama toch nog dagelijks enkele van je to do’s kan afvinken. Maar met een peutertje in huis is dit veel moeilijker, het voelt soms zelfs alsof je ineens non-stop mama bent.

Non-stop mama zijn

Vele ouders zien hun gezin als een minimaatschappij waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen, en zo dus ook de peuter. Je kan jouw kinderen van jongs af aan leren om hun bordje op te ruimen na het eten en het in de vaatwasser te steken, iets naar de vuilbak leren brengen en nog zo veel meer. Al deze kleine taakjes stimuleren jouw kindje om te helpen en brengen structuur. We mogen het natuurlijk niet zien als doel, dat onze kindjes proberen helpen, maar als een middel en daar moeten we ook gewoon van kunnen afwijken. Onthou vooral mama: het belangrijkste is dat de dingen gebeuren, niet hoe ze gebeuren 😉

Naast de dagelijkse taken is het ook belangrijk om tijd door te brengen met jouw kindje. Hierbij is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Een kindje heeft er veel meer aan als je jouw onvoorwaardelijke aandacht kan besteden. Dit wil zeggen aandacht zonder afleiders, zonder stoorzenders, zonder gsm in de buurt, zonder een vuile vaat die jouw roept,… Laat al deze dingen op dat moment voor wat ze zijn en spendeer écht tijd met je kindje.

Sterk in je schoenen staan

Wat is sterk in je schoenen staan eigenlijk? Hierbij gaat het vooral over zelfvertrouwen hebben.

“Heel wat mama’s gaan zich baseren op andere mama’s en gaan zich gaan vergelijken met andere mama’s. Dit doen ze vooral via social media, hier lijkt het altijd alsof anderen het allemaal beter doen dan jijzelf. Daar ziet alles er altijd beter uit, maar vergeet niet dat perfectie niet bestaat en dat als iemand dit laat doorschijnen op social media dat dit geen authentieke beelden zijn”

Expert Hade

Een kindje heeft geen perfecte moeder nodig, wel een echte mama. Soms kan het ook goed zijn om dit helder aan jouw kindje uit te leggen en duidelijk te maken dat je als mama niet perfect bent. Al zijn hierover verschillende visies. Sommige mensen vinden dat het beter is om jouw emoties niet aan je kind te tonen. Anderen vinden het dan net wel belangrijk om emoties te delen met hun kindje zodat zij de verschillende emoties ook leren kennen.

Hoe houd je jezelf overeind als vrouw en als mama?

We leven vandaag de dag in een maatschappij waar alles en en en en is, alles moet en dan liefst samen en evenveel. Het is belangrijk dat we onze verschillende rollen dynamisch gaan bekijken en dat de intensiteit waarin we die rollen opnemen, kan variëren. Er zijn periodes waarin jij vooral mama zal zijn en er zijn andere periodes in het leven waarin je vooral vrouw zal zijn. Het is belangrijk om die dynamiek errond toe te staan en onszelf los te koppelen van de ‘en en en mentaliteit’.

Onze kinderen, onze confronterende spiegels

Onze kinderen spiegelen ons, net zoals iedereen rondom ons. Maar jouw kinderen zijn jouw grootste spiegel. Als mama ben je je niet altijd bewust van je eigen gedrag, tot wanneer jouw kinderen je er attent op maken. Vaak is dit het gedrag dat jij van jezelf niet zo leuk vindt. Het is vaak iets dat je niet liefhebt, en plots zie je jouw jouw kindje dit doen, dit kan als ouder best confronterend zijn. Vaak ontdek je als mama bij jezelf kinderlijke reacties op. Je beseft dan dat je dit vroeger als kind deed en dat je dit nu nog steeds doet.

“Hierbij gaat het dan om de vraag of we onszelf moeten veranderen of we ons gedrag moeten aanpassen? Veranderen is hierbij niet het juiste woord, het gaat hier eerder om ontwikkelen. Mensen hebben het vaak niet graag over veranderen aangezien dit zwaar en moeilijk klinkt. Ze denken liever aan ontwikkelen. Hierbij is het dan niet de bedoeling dat je jezelf gaat veranderen, maar dat je terug tot jouw kern komt, tot wie je werkelijk bent zonder dat je hierbij jezelf moet veranderen. “

Expert Hade

Nature of nurture?

Er zijn heel veel zaken in de wereld rondom jou die meespelen in het bepalen van jouw gedrag of dat van jouw kindje. Iedereen wordt geboren met bepaalde eigenschappen en gedurende de periode dat je opgroeit zullen er elementen ondergesneeuwd raken, en andere elementen zullen uitvergroot worden. Dit lig niet aan jou als ouder, al speel je hier als ouder uiteraard wel een rol in, maar het gaat over zoveel meer. Denk maar aan school, vriendjes, andere opvoeders, situaties die jouw kindje meemaakt, al deze zaken ‘beïnvloeden’ jouw kindje. Nature of nurture is dus een heel dynamisch gegeven.

peuter peuterpubertijd advies opvoeding

Moodswings

Bij moeilijke momenten of moodswings stellen vele ouders zichzelf de vraag vanwaar dit gedrag bij hun kindje komt. Deze moeilijke momenten kan je als ouders best niet benoemen als negatief, het is beter om te kiezen voor de woorden aangenaam of onaangenaam gedrag. Jouw kindje kan gedurende de peuterfase nog niet (volledig) onder woorden brengen waar hij/zij mee zit, en dit resulteert dan vaak in bepaald gedrag. Vaak stelt jouw kindje dit gedrag omdat een onderliggende behoefte niet bevredigd is. Als ouder is het belangrijk dat je die onderliggende behoefte gaat onderzoeken en benoemen.

Luistert jouw kind niet? Of doet het niet wat je vraagt

Je hoort vaak dat ouders zeggen: ‘mijn kind luistert niet naar mij‘. Vaak bedoelen ouders gewoon mijn kindje doet niet wat ik zeg of vraag en meestal heeft jouw kindje je wel gehoord. De vraag is dan vaak, luister jij wel naar jouw kind? Als ouders zitten jullie heel vaak in de grote mensenwereld, het is soms handig om jezelf te verplaatsen in de wereld van jouw kindje.

Daarnaast is autonomie voor een peuter heel belangrijk. Hij heeft dit leren kennen en wil hierdoor alles en nog wat in de wereld verder blijven verkennen en ontdekken zoals hij dat ziet, door zijn eigen ogen. Het is dan ook belangrijk dat je jouw kindje een beetje autonomie geeft, of op zijn minst jouw kindje het gevoel te geven dat ze autonomie hebben.

Wat als je als ouder verschilt in opvoedingswijze?

Als ouder heeft iedereen zijn eigen rugzakje. We hebben allemaal iets mee gekregen van thuis en iedere ouder heeft een andere kijk over de wereld en hoe wij hier als mensen instaan en hoe wij omgaan met kinderen. Dit is iets wat uit onze eigen jeugd hebben meegekregen. Het is voor ouders belangrijk dat ze hierover communiceren met elkaar. Als jullie een verschillende visie hebben is het belangrijk om hierover te praten en te overleggen en op zoek te gaan naar een middenweg.

Ervaringsgericht leren

Ervaringsgericht leren is het tegenovergestelde van grenzen stellen als ouder. Als voorbeeld een kindje dat in de winter liever zijn zomerjas aan wil doen in plaats van zijn winterjas. Op dat moment kan je als ouder grenzen stellen en jouw kind verplichten de winterjas aan te doen. Maar, je kan jouw kindje ook naar buiten laten gaan in zijn zomerjas. Op het moment dat jouw kindje naar buiten gaat met zijn zomerjas, terwijl het buiten heel koud is, zal hij zelf ondervinden dat de dikkere jas een betere optie is. In deze situatie heb je als ouder geen grenzen moeten stellen en heeft jouw kindje dit zelf ervaren en zijn gedrag zelf aangepast.

Vond je dit allemaal interessant om te lezen? En wil je meer te weten komen over dit onderwerp? Luister dan naar podcast #25 Hoe als peutermama sterk in je schoenen staan met experte spiegelcoach Hade Cools.


Peutermama’s

De gids voor een vrolijke en ontspannen peutertijd

Een peuter in huis? Dan is dit het boek voor jou! Met een peuter in huis breekt een nieuwe fase van het ouderschap aan: je kindje wordt steeds zelfstandiger, stelt honderden vragen, en… gooit zich af en toe op de grond in de supermarkt.Deel deze post