Home » Zwanger! » Financieel duwtje in de rug wanneer je jouw baby verwelkomt

Financieel duwtje in de rug wanneer je jouw baby verwelkomt

Wat krijg je van je uitbetaler?

Bij de geboorte van hun kind(eren) hebben ouders recht op financiële steun om hun baby(‘s) te verwelkomen in de best mogelijke omstandigheden. De gemeenschappelijke voorwaarde om dit bedrag te ontvangen in de 3 regio’s? Je moet in het desbetreffende gewest wonen. Woon je in het buitenland, maar werk je in België? Ook dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op het Groeipakket of de kinderbijslag.

Bij de geboorte: het startbedrag

Elk kindje dat in Vlaanderen geboren wordt vanaf 1 januari 2019, heeft recht op een eenmalig startbedrag (geboortepremie) van € 1.190,68. Of het nu gaat over een eerste of een volgende geboorte, het bedrag blijft hetzelfde. Ook bij een meerling, krijg je € 1.190,68 per kind. Je kan jouw startbedrag al aanvragen vanaf 6 maanden zwangerschap.

Tijdens het opgroeien: het Groeipakket

Sinds 1 januari 2019 werd het Groeipakket ingevoerd om de Vlaamse gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Kinderbijslag, en nog veel meer, met toeslagen die worden toegekend op basis van je specifieke situatie.

Je hoeft niets te ondernemen om deze bijdragen te ontvangen. Eens je een aanvraag voor het Startbedrag (geboortepremie) of Startbedrag adoptie hebt gemaakt, ben je automatisch aansloten bij Infino en kan je rekenen op een stipte uitbetaling van je Groeipakket. Wil je veranderen van je huidige uitbetaler naar Infino, dan kan dat hier. Het Groeipakket bestaat uit een basisbedrag en een reeks toeslagen. Deze toeslagen dienen om de gezinnen zo goed mogelijk te helpen en zijn afhankelijk van hun financiële- en gezinssituatie.

Wil je alles te weten komen over het Groeipakket, de premies en toeslagen? Uitbetaler Infino zet alles netjes op een rijtje.


groeipakket infino

Infino, uitbetalingsactor (het vroege kinderbijslagfonds) heet jullie welkom. En met ‘jullie’ bedoelen we natuurlijk in de eerste plaats jouw kind of kinderen. Wat ons elke dag opnieuw motiveert: elk kind, zonder onderscheid, helpen groeien in het leven en in de samenleving. Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk jullie, de ouders, een steuntje in de rug geven. Met een vlotte en stipte uitbetaling van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslag) en andere toelagen, maar ook met onze jarenlange expertise en onze levenservaring.Deel deze post